Selecteer een pagina

over ons

Onze Missie & Visie

Mensen zijn onze MISSIE
Het Kruis is onze VISIE 

 

Over ons

Wij zijn een kerk van JEZUS CHRISTUS en bestaan uit volgelingen van Jezus met een opdracht: Ga, verkondig, maak discipelen, doop hen en leer hen om Gods Woord te onderhouden.

Wij zijn een kerk van GODS WOORD waar de Bijbel centraal staat en leidraad is voor het gemeenteleven en het persoonlijke geloofsleven. 

Wij zijn een kerk van LIEFDE waar Gods liefde in woord en daad wordt uitgedragen, niet alleen binnen de gemeente maar ook buiten de gemeente. 

Wij zijn een kerk van VRIENDSCHAP waar Jezus mensen met elkaar bindt en vriendschappen ontstaan die het geloof in Jezus delen en elkaar steunen in geloof. 

Wij zijn een kerk van GROEI waar volgelingen van Jezus groeien en bloeien in geloof door de verkondiging van Gods Woord en de leiding en hulp van de heilige Geest.

Wij zijn een kerk van gezond LEIDERSCHAP waar de gemeente wordt geleidt door broeders en zusters in de Heer die zorg dragen voor de gemeente en haar leden. 

Wij zijn een kerk van BLIJDSCHAP & OVERWINNING omdat Jezus Christus door zijn dood en opstanding de wereld heeft overwonnen, Hij leeft

Kom en bezoek onze kerk, u bent van harte welkom.

Henk Latumaerissa (voorganger)
Roy & Winda Berg (oudsten)
Astrando & Diana Williams (diaken)

Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here.
Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u, is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is.
Probeer steeds weer te ontdekken wat de Here graag wil.
Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. “

Efeziërs 5:8-11 HTB