Selecteer een pagina

over ons

Onze Missie & Visie

De VOLLE EVANGELIE GEMEENTE WORMERVEER wil en moet ZICHTBAAR LICHT zijn voor de mensen

Wij zijn een bijbelse kerk met een passie voor Jezus en een hart voor mensen.

Mensen zijn onze Missie omdat Jezus is gekomen voor de hele mensheid. Het kruis is onze visie vanwege het verlossende werk van God door Jezus Christus aan het Kruis.

Over ons

Wij komen elke zondagmiddag fysiek in de kerk samen om God te eren en om elkaar te ontmoeten. Met muziek en zang loven en prijzen wij God en we worden bemoedigt met relevante boodschappen uit de bijbel. Er ontstaan in de kerk waardevolle vriendschappen met Jezus als onze allergrootste Vriend die ons samen bindt.

Op woensdagavond komen we samen voor de wekelijkse gebedsavond (bidstond). Dit gebeurt online zodat iedereen, ondanks de dagelijkse bezigheden en drukte, vanuit huis toch samen kan bidden. Tijdens de bidstond bidden we voor elkaar, voor de kerk, voor hen die noden hebben en voor hen die Jezus nog niet kennen.

Als kerk willen wij mensen op weg helpen in hun persoonlijke relatie en wandel met Jezus. De bijbel en de leiding van de heilige Geest is nodig om als volgeling van Jezus te kunnen groeien en bloeien. Wij houden maandelijks een bijbelstudie en leren samen over God, Jezus, de heilige Geest, de mens, de behoudenis, de gemeente, de eindtijd en Gods Koninkrijk.

Wij zijn een kerk die in beweging is, een kerk die leert van het verleden en zich richt op het heden maar ook op een hoopvolle toekomst samen met Jezus.

Wij zijn een kerk voor iedereen die Jezus wilt volgen.

U van harte welkom in onze kerk.

Henk Latumaerissa (voorganger)
Roy & Winda Berg (oudsten)
Astrando & Diana (diaken)

Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here.
Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u, is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is.
Probeer steeds weer te ontdekken wat de Here graag wil.
Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. “

Efeziërs 5:8-11 HTB