Selecteer een pagina

netwerk

Onze Missie & Visie

De VOLLE EVANGELIE GEMEENTE WORMERVEER wil en moet ZICHTBAAR LICHT zijn voor de mensen

Mensen zijn namelijk onze Missie! Mensen moeten hersteld en gered worden door Jezus om vervolgens Zijn discipelen te worden. De gemeente is de plaats waar dit gebeurt. Daarom willen we in 2023 zowel als gemeente maar ook als individueel gemeentelid ZICHTBAAR LICHT zijn.

Netwerk

Onze Missie Kerken zijn actief met de verkondiging van de verlossende boodschap van Jezus Christus. Deze kerken zijn jonge kerken die met Gods liefde wekelijks samenkomen en vele mensen tot Jezus leiden. Zij opereren zonder overkoepelende organisatie en zijn via onze Netwerk verbonden aan de Volle Evangelie Gemeente Wormerveer. Zij hebben geen bestuurlijke of financiële binding met onze gemeente maar kunnen vanuit onze gemeente rekenen op geestelijke ondersteuning. Ze staan op eigen benen maar staan er niet alleen voor. Bidt voor onze broeders en zusters in Indonesie. Zij hebben uw gebed hard nodig.

Blessing Family Community – Salatiga
Pastor Eddy Siahaya STh.

Jogja Family Community – Jogja
Pastor Reky Sahetappy STh.

U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien.
Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis?
Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.. “

Matteüs 5:14-16 HTB