Selecteer een pagina

jaarthema 2023

Zichtbaar licht!

Adres:

Hennepad 1

1521 DG Wormerveer

 

Diensten:

Zondagsdienst
Elke zondag 14:00 – 15:00 uur
Bidstond
Elke woensdag 20:00 – 21:00 uur

jaarthema 2023

Zichtbaar licht!

Adres:

Hennepad 1

1521 DG Wormerveer

 

Diensten:

Zondagsdienst
Elke zondag 14:00 – 15:00 uur
Bidstond
Elke woensdag 20:00 – 21:00 uur

Mensen zijn onze Missie

Het Kruis is onze Visie

Het jaarthema in 2023 is ZICHTBAAR LICHT.

 

Misschien denkt u nu waarom zichtbaar licht? Licht is toch altijd zichtbaar?
Als we Matteüs 5:14-16 lezen dan kan licht toch verborgen of onzichtbaar worden gemaakt.

Matteüs 5:14-16 HTB
14 U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien.
15 Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis?
16 Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.

Er zijn zoveel redenen waarom ons licht slecht of helemaal niet zichtbaar is. We hoeven niet te lang stil te staan bij de redenen daarvan. Laten we in plaats daarvan zijn zoals de Here ons geroepen heeft, namelijk als ZICHTBAAR LICHT.

Efeziërs 5:8-11 HTB
8 Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here.
9 Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u, is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is.
10 Probeer steeds weer te ontdekken wat de Here graag wil.
11 Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak.

De VOLLE EVANGELIE GEMEENTE WORMERVEER wil en moet ZICHTBAAR LICHT zijn voor de mensen. Mensen zijn namelijk onze Missie! Mensen moeten hersteld en gered worden door Jezus om vervolgens Zijn discipelen te worden. De gemeente is de plaats waar dit gebeurt. Daarom willen we in 2023 zowel als gemeente maar ook als individueel gemeentelid ZICHTBAAR LICHT zijn.